Sneeuwklokje wordt gemiddeld zo'n 14 cm groot en bloeit met opvallende witte bloemen in het voorjaar. Deze uitheemse vaste plant uit de Narcissenfamilie kan je vaak terug vinden in vochtige bossen en struwelen met een matig voedselrijke bodem. Sneeuwklokje wordt ook wel aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken. Sneeuwklokje wordt in de volksmond ook wel Klokskes, Akeneerske of Zottemuts genoemd.