Bonte krokus wordt gemiddeld zo'n 15 cm groot en bloeit met opvallende paars-witte bloemen in de vroege lente. Deze uitheemse vaste plant uit de Lissenfamilie gedijt goed in vochtige, matig voedselrijke graslanden en in vochtige bossen en struwelen met een matig voedselrijke bodem. Bonte krokus wordt bezocht door honingbijen en wordt ook wel aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken. Bonte krokus wordt in de volksmond ook wel Voorjaarssaffraan genoemd.